Håndtering af personlige data

Persondataforordningen (GDPR)

Den 25. maj 2018 indtræder den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) . Det betyder, at foreninger med EU-borgere som medlemmer får øgede krav til sikker forvaltning, lagring og sletning af medlemsoplysninger. Faktisk betyder det, at en forening kun kan indsamle og gemme oplysninger, der har et klart formål inden for rammerne af foreningens virke

Du har også mulighed for at anmode om et overblik over dine personoplysninger og få det slettet dem, hvis du af en eller anden grund ønsker at opsige dit medlemskab hos os.

De personoplysninger vi behandler

Håndtering af personlige data kan opdeles i 2 data grupperinger:

Klubben registrerer kun almindelige personoplysninger og gemmer ikke følsomme personoplysninger. Almindelige personoplysninger, som gemmes, udgør følgende:

Under almindelige personoplysninger findes flere, som klubben ikke gemmer, såsom økonomi, Skat, Gæld, Sygepenge, Sygedage etc.

Foreningens dataansvarlige

Klubbens dataansvarlige er samme personer der er medlemsansvarlige i klubben. Kontakt os for yderligere information.

Formålet med at behandle personoplysninger

For at kunne drive klubben er det nødvendigt for os, at kende og gemme ovenstående oplysninger på hvert medlem

Hvilke oplysninger giver vi videre til aktører uden for foreningen

Klubben videregiver ingen oplysninger til aktørerer uden for foreningen på noget tidspunkt. Oplysningerne benyttes KUN i forbindelse med medlemskabet i klubben.

Hvordan opbevarer vi personoplysninger

Klubben gemmer alle oplysninger hos en dansk Internetudbyder (Surftown) på en SQL server hvor kun klubben har direkte dataadgang.

Hvilke oplysninger gemmes og hvor længe

Så længe du er aktivt medlem i klubben vil oplysningerne blive gemt. Opsiger du dit medlemskab vil oplysningerne blive slettet permanent fra vores database 12 måneder efter opsigelsen. Sletningen af data sker automatatisk. Ønsker du oplysningerne slettet før 12 måneder skal du rette henvendelse direkte til klubbens administration.

Grunden til, at oplysningerne gemmes i 12 måneder er i forbindelse med evt. tilskudsordninger som klubben er berettiget til ud fra dit medlemskab i den forgangne periode. Når denne opgørelse er foretaget, vil oplysningerne blive slettet permanent - dog senest efter 12 måneder.